Πληροφορίες

A- A+

Πρόγραμμα Μοναστηρίου

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ παραμένει ἀνοιχτὴ γιά τούς εὐσεβεῖς προσκυνητές καθημερινά ἀπό τίς 9.00-13.00 καί 18.00-20.30.
Τίς Κυριακές ἀπό 11.00-13.00 καί 19.00-20.30.

Ἡ συμμετοχή ὅσων χριστιανῶν ἐπιθυμοῦν, στίς ἱερές ἀκολουθίες γίνεται κατόπιν τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐνημερώσεως.

Παρακαλοῦνται οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητές κατά τήν ἐπισκεψή τους στή Μονή νά τηροῦν τήν δέουσα καί σεμνή περιβολή καί ἐνδυμασία (παντελόνια οἱ ἄνδρες, φοῦστες οἱ γυναῖκες).

Πρόγραμμα Εξομολογήσεως

Τό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως τελεῖται καθημερινά ἀπό τούς πνευματικούς τῆς ἱερᾶς μονῆς, κατόπιν ὅμως τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας.