Επικοινωνία

A- A+

Τηλέφωνο: 2372041725

Φαξ: 2372041726, 2372041599

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: osathan@hotmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΜΟΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ “Η ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ”
630 74, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ