Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής

A- A+
20150810202943568_0001

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κάθε φορά που δίδω προλογικόν σημείωμα σέ πόνημα στίς σελίδες τοῦ ὁποίου εἶναι γραμμένη ἱστορία τῆς ἑλληνορθοδοξίας μας, αἰσθάνομαι εἰλικρινῶς μεγάλη χαρά.

Αὐτή τήν πνευματικήν εὐφροσύνην νοιώθω καί τώρα πού ἀπευθύνω λόγια εὐλογίας καί ἀγάπης πρός τόν συγγραφέα τοῦ τόμου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰγνάτιον Ριγανᾶ, Ἰεροκήρυκα Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, ὁ ὁποῖος πολύ τῷ ὄντι ἐκοπίασε γιά τήν συγγραφήν, ἐπιμέλειαν καί ἔκδοσιν τοῦ ἀνά χεῖρας πονήματος.

Ὁ Τόμος περιγράφει διεξοδικῶς τήν ἱστορίαν τῆς περιοχῆς Παλαιοχωρίου Χαλκιδικῆς καί τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ὡς καί τῶν Παρεκκλησιῶν τῆς ὅλης περιοχῆς, ἀλλά καί ἐκθέτει τήν ποιμαντική δραστηριότητα τῆς σήμερον.

Ἐκφράζω γιά τήν ὅλη αὐτή ἐργασία τά θερμά μου συγχαρητήρια. Ἡ καταγραφή τῆς ἱστορίας τῆς πίστεως καί τῶν κατορθωμάτων τῶν παλαιοτέρων ἀλλά καί ἡ παρουσίαση της σύγχρονης ποιμαντικῆς καί κατηχητικῆς δράσεως, ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν σπουδαιότατον ἔρεισμα μνήμης, ἀνορθώσεως καί ἐκπολιτισμοῦ. Τά συγγράμματα εἶναι πάντοτε εἰκόνες παιδεύσεως, φῶτα πράξεων ἀγαθῶν καί μνημεῖα διδαχῆς γιά τίς ἐπαρχόμενες γενεές. Τό ἀξίωμα τοῦ ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «παίδευσιν τῶν παρ’ ἡμῖν ἀγαθῶν εἶναι τό πρῶτον» παραμένει λίαν ἐπίκαιρο.

Εὔχομαι ὁλόψυχα νά διανθίσουν τήν κοινωνίαν μας μέ ὑψηλά καί εὐγενῆ αἰσθήματα τά γεγραμμένα στίς σελίδες τοῦ Τόμου αὐτοῦ καί να φέρουν ἀγλαοῦς καρπούς σέ κάθε ἀναγνώστη τους.

Μετ’ εὐχῶν διαπύρων
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
2006